Cursurile noastre

Cursul M1: Auditor de Mediu

Curs autorizat de catre ANC prin Autorizatia nr. 0004412 valabila pana la 07.04.2015.

Durată: 40 ore
Perioada: trimestrial

Locatie: Hotel 3*** sau 4**** in Bucuresti
Cost: 300 Euro + TVA

Costul de mai sus nu include taxa de examinare pentru acest curs autorizat de ANC, care este de 15 Euro.

Conţinut:

 • Protecţia mediului: cadru instituţional, legislaţie;
 • Auditul de mediu. Tipuri de audit de mediu, structura, faze, tehnici de realizare;
 • Sisteme de management de mediu, standardul ISO 14001:2004;
 • Auditul SMM: Standardul ISO 19011:2011;
 • Chestionare de audit, metode si tehnici de auditare;
 • Studii de caz, aplicatii practice.

Descrierea calificarii “Auditor de mediu”

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei
Cod COR ocupatie: 325703
Domeniul ocupaţional
Administratie si management
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului.
Cursul vizează toate formele de audit de mediu, de la auditul SMM la auditul de evaluare complexă a situaţiei de mediu a unei organizaţii.
Prin intermediu aspectelor practice supuse dezbaterii, participanţii vor primi atât cunoştinţe de specialitate cât şi abilităţi practice utile în eficientizarea propriilor activităţi profesionale.

Lectori:

 • Dr. Cicerone IONESCU – Director AUDITECO GES
 • Dr. Sergiu DIACONU – Auditor HSEQ, AUDITECO GES

Cui se adresează:

 • Responsabililor de mediu, care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Salariaţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Personalului cu atributii de control si verificare in domeniul protectiei mediului din cadrul administratiei centrale sau locale;
 • Altor persoane interesate de problematica propusă.

Ce se oferă cursanţilor:

 • Suport de curs în format hard şi electronic;
 • Cartea “ Managementul Mediului. ISO 14001:2004 – Calea spre excelenţă”,  Editura Economică, 2005, autor Cicerone IONESCU;
 • Diplomă de absolvire emisă de MEC, MMSSF şi AUDITECO, în cazul promovării examinării finale;
 • Dejun şi pauze de cafea pe durata cursului.