Cursurile noastre

CURSUL M2: Manager Sistem de Management de Mediu

Curs autorizat de catre ANC prin Autorizatia nr. 0004413 valabila pana la 07.04.2015.

Durată: 80 ore
Perioada: trimestrial

Locatie: Hotel 3*** sau 4**** in Bucuresti
Cost: 500 Euro + TVA

Costul de mai sus nu include taxa de examinare pentru acest curs autorizat de ANC, care este de 15 Euro + TVA.

Conţinut:

 • Protecţia mediului: cadru instituţional, legislaţie;
 • Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
 • Standardul ISO 14001/2004: elemente definitorii;
 • Etapele implementarii unui SMM – ISO 14001;
 • Planificare: identificarea aspectelor de mediu, obiective, tinte, programe de management de mediu;
 • Proiectarea si elaborarea documentelor SMM;
 • Includerea Programelor de Conformare ale organizatiei in structura SMM – ISO 14001;
 • Instrumente si tehnici de implementare a documentelor SMM la nivelul organizatiei;
 • Studii de caz.

Descrierea calificarii “Manager SMM”

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei
Cod COR ocupatie: 325702
Domeniul ocupaţional
Administratie si management
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi/sau calităţii.
Cursul oferă participanţilor cunoştiinţele teoretice şi practice necesare construirii, exploatării şi optimizări sistemului de management de mediu la nivelul organizaţiei.
Cursanţii vor beneficia de analiză aprofundată a cerinţelor standardului ISO 14001. Cursanţilor li se vor pune la dispoziţie instrumente şi tehnici specifice de implementare, cu care se vor familiariza pe parcursul unor studii de caz. O atentie deosebita se va acorda adaptarii SMM la particularităţile fiecărei organizaţii.

Lectori:

 • Dr. Cicerone IONESCU – Director AUDITECO GES
 • Dr. Sergiu DIACONU – Auditor HSEQ

Cui se adresează:

 • Responsabililor de mediu, care doresc să promoveze ca manageri SMM;
 • Personalului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doreste o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Personalului cu atributii de control si verificare in domeniul protectiei mediului din cadrul administratiei centrale sau locale;
 • Altor persoane interesate de problematica propusă.

Ce se oferă cursanţilor:

 • Suport de curs în format hard şi electronic;
 • Cartea “ Managementul Mediului. ISO 14001:2004 – Calea spre excelenţă”,  Editura Economică, 2005, autor Cicerone IONESCU;
 • Diplomă de absolvire emisă de MEC, MMSSF şi AUDITECO, în cazul promovării examinării finale;
 • Dejun şi pauze de cafea pe durata cursului.