Cursurile noastre

Cursuri oferite de auditeco ges

M1: Auditor de Mediu

Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3 *** sau 4 **** Bucuresti

M2: Manager Sistem de Management de Mediu

Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3 *** sau 4 **** Bucuresti

 

La finalul fiecărui curs participanţii vor susţine un test scris de verificare a cunoştinţelor. Cei care vor promova examinarea finală vor primi Certificat de Absolvire în calificarea Auditor de Mediu, respectiv Manager Sistem de Management de Mediu.

Diploma va fi emisă de MEN, MMFPS şi AUDITECO GES.