• Cursuri de perfecționare

  Cursuri de mediu

  Cursuri de perfecționare autorizate ANC
 • Cursuri autorizate de catre Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

  Diplome eliberate atât de Ministerul Educației Naționale, cât și de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Vă invităm la cursurile noastre

Cursuri oferite de Auditeco GES

M1: Auditor de Mediu

Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3 *** sau 4 **** Bucuresti

M2: Manager Sistem de Management de Mediu

Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3 *** sau 4 **** Bucuresti
Sustinut de Auditeco GES

De ce noi?

Vă vom pune la dispoziţie o experienţă practică acumulată în sute de proiecte şi în numeroase cursuri de instruire la care au participat, în ultimii ani, mii de specialişti din domeniul protecţiei mediului din România. Va fi un excelent prilej de a ne cunoaşte, de a putea deveni utili unii altora, de a oferi noi perspective aspiraţiilor noastre profesionale. Nu voi rata ocazia de a vă dărui atunci, cu multă bucurie, ultima mea carte apărută la Editura Economică “ Managementul mediului. ISO 14001:2004 – calea spre excelenţă”. Vă aştept împreună cu colegii mei, curând, la o întâlnire care să vă facă mai bogaţi cu informaţii practice atestate de o diplomă valoroasă şi de care să vă amintiţi cu plăcere.

Cursul M1

 • Conţinut
 • Descrierea calificarii
 • Lectori
 • Cui se adresează
 • Ce se oferă cursanţilor

Conţinut:

 • Protecţia mediului: cadru instituţional, legislaţie;
 • Auditul de mediu. Tipuri de audit de mediu, structura, faze, tehnici de realizare;
 • Sisteme de management de mediu, standardul ISO 14001:2004;
 • Auditul SMM: Standardul ISO 19011:2011;
 • Chestionare de audit, metode si tehnici de auditare;
 • Studii de caz, aplicatii practice.

Descrierea calificării “Auditor de mediu”

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei
Cod COR ocupatie: 325703
Domeniul ocupaţional: Administratie si management
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului.
Cursul vizează toate formele de audit de mediu, de la auditul SMM la auditul de evaluare complexă a situaţiei de mediu a unei organizaţii.
Prin intermediu aspectelor practice supuse dezbaterii, participanţii vor primi atât cunoştinţe de specialitate cât şi abilităţi practice utile în eficientizarea propriilor activităţi profesionale.

Lectori

 • Dr. Cicerone IONESCU – Director AUDITECO GES
 • Dr. Sergiu DIACONU – Auditor HSEQ, AUDITECO GES

Cui se adresează

 • Responsabililor de mediu, care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Salariaţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Personalului cu atributii de control si verificare in domeniul protectiei mediului din cadrul administratiei centrale sau locale;
 • Altor persoane interesate de problematica propusă.

Ce se oferă cursanţilor

 • Suport de curs în format hard şi electronic;
 • Cartea “ Managementul Mediului. ISO 14001:2004 – Calea spre excelenţă”, Editura Economică, 2005, autor Cicerone IONESCU;
 • Diplomă de absolvire emisă de MEC, MMSSF şi AUDITECO, în cazul promovării examinării finale;
 • Dejun şi pauze de cafea pe durata cursului.

Curs autorizat de catre ANC prin Autorizatia nr. 0004412

Durată: 40 ore
Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3*** sau 4**** in Bucuresti
Cost: 300 Euro + TVA
Costul de mai sus nu include taxa de examinare pentru acest curs autorizat de ANC, care este de 15 Euro.
  Înscriete acum!

Cursul M2

 • Conţinut
 • Descrierea calificarii
 • Lectori
 • Cui se adresează
 • Ce se oferă cursanţilor

Conţinut:

 • Protecţia mediului: cadru instituţional, legislaţie;
 • Prezentarea seriei de standarde ISO 14000;
 • Standardul ISO 14001/2004: elemente definitorii;
 • Etapele implementarii unui SMM – ISO 14001;
 • Planificare: identificarea aspectelor de mediu, obiective, tinte, programe de management de mediu;
 • Proiectarea si elaborarea documentelor SMM;
 • Includerea Programelor de Conformare ale organizatiei in structura SMM – ISO 14001;
 • Instrumente si tehnici de implementare a documentelor SMM la nivelul organizatiei;
 • Studii de caz.

Descrierea calificării “Manager SMM”

Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei
Cod COR ocupatie: 325702
Domeniul ocupaţional: Administratie si management
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)
Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi/sau calităţii.
Cursul oferă participanţilor cunoştiinţele teoretice şi practice necesare construirii, exploatării şi optimizări sistemului de management de mediu la nivelul organizaţiei.
Cursanţii vor beneficia de analiză aprofundată a cerinţelor standardului ISO 14001. Cursanţilor li se vor pune la dispoziţie instrumente şi tehnici specifice de implementare, cu care se vor familiariza pe parcursul unor studii de caz. O atentie deosebita se va acorda adaptarii SMM la particularităţile fiecărei organizaţii.

Lectori

 • Dr. Cicerone IONESCU – Director AUDITECO GES
 • Dr. Sergiu DIACONU – Auditor HSEQ, AUDITECO GES

Cui se adresează

 • Responsabililor de mediu, care doresc să promoveze ca manageri SMM;
 • Personalului tehnic cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doreste o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial;
 • Personalului cu atributii de control si verificare in domeniul protectiei mediului din cadrul administratiei centrale sau locale;
 • Altor persoane interesate de problematica propusă.

Ce se oferă cursanţilor

 • Suport de curs în format hard şi electronic;
 • Cartea “ Managementul Mediului. ISO 14001:2004 – Calea spre excelenţă”, Editura Economică, 2005, autor Cicerone IONESCU;
 • Diplomă de absolvire emisă de MEC, MMSSF şi AUDITECO, în cazul promovării examinării finale;
 • Dejun şi pauze de cafea pe durata cursului.

Curs autorizat de catre ANC prin Autorizatia nr. 0004413

Durată: 80 ore
Perioada: trimestrial
Locatie: Hotel 3*** sau 4**** in Bucuresti
Cost: 500 Euro + TVA
Costul de mai sus nu include taxa de examinare pentru acest curs autorizat de ANC, care este de 15 Euro.
  Înscriete acum!

Lectori

Dr. mat. Cicerone Ionescu, Director

AUDITECO GES. Autor al cartilor:
 • “Cum sa construim si sa implementam un sistem de management de mediu conform ISO 14001” – 2000
 • “Managementul Mediului. ISO 14001" - 2004
 • Calea spre excelenta” – 2005

Dr. ing. Sergiu Diaconu, Consultant extern

AUDITECO GES, Departamentul de Consultanta.
Cadru didactic asociat la UTCB. Autor al cartilor:
 • “Ghid metodologic pentru elaborarea studiilor de impact” – 1995
 • “Cursuri de apa. Amenajare, impact, reabilitare." - 1999